Informácie na webe

Informácie na webe

S informáciami na internete je to podobné, ako s potravinami v obchode, alebo s výrobkami na e-shopu. Ľudia chodia do supermarketov, vyberajú si tam napríklad potraviny a potom ich doma konzumujú.

Bohužiaľ si neuvedomujú tie súvislosti. Pretože možno povedať, že zlá informácia môže byť rovnako škodlivá, ako nejaká bežná zhnitá potravina. Informácie sú produkt ako každý iný, len majú označenie, mediálne. A toto všetko rieši, radí a vysvetľuje projekt na webe pod označením "Zvolsi.info".
 wordpress konstrukce
Projekt "Zvolsi.info"         

Na webových stránkach "Zvolsi.info" študenti ponúkajú kľúč, ako nepravdivú správu rozoznať od tej pravdivej. Je ale na každom čitateľovi, aký postoj k nemu zaujmú.
 
Projekt vznikol na Masarykovej univerzite v Brne a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti mediálnej komunikácie.
 
Ako hovoria a píšu študenti tejto univerzity, štartuje tento projekt, pretože sa nechceme pozerať na to, ako sa chytré mozgy plnia hlúpymi informáciami.
 
Na webe sú uvedené rôzne body, ktoré by mali ľuďom pomôcť sa zorientovať vo svete pravdivých aj lživých informácií. Je potrebné sa pozerať po menách autorov článkov, prípadne si ich overiť na Googlu. Ďalej sa poukazuje na zvaľovanie viny a etiketovanie, vymýšľanie faktov, manipuláciu prostredníctvom obrazových prostriedkov a na hru so strachom a emóciami.
 
Každý jednotlivý bod je v sprievodcovi podrobne popísaný a ukázaný na príkladoch.
 kancelářská práce
Každý človek si celý projekt môže prečítať v priebehu desiatich minút a je napísaný vtipnou a priateľskou formou, aby nikoho neunavovali. Je doplnený o konkrétne príklady v podobe obrázkov a veľmi dôležité sú potom podrubriky, v ktorých je návod, ako sa nenechať zmiasť.
 
Na českom i slovenskom mediálnom priestore je hŕba webov, ktoré sú vyslovene lživé, ale projekt nechce byť adresný a na niekoho konkrétne ukazovať. Tým, že projekt nepoukazuje na konkrétne médiá, či weby je predpoklad, že bude otvorený pre všetkých. V príručke sú síce uvedené konkrétne správy, ako príklad, ale vždy je skrytý zdroj správy.