Služby animátorov môžu zachrániť Vašu dovolenku

Služby animátorov môžu zachrániť Vašu dovolenku

Hneď na úvod Vás chceme upozorniť, že animačný klub, nie je miesto kam svoje dieťa odložíte. Je to bonusová služba, ktorú Vám ponúkajú cestovné kancelárie na Vašej vysnívanej dovolenke. Byť s dieťaťom desať dní  v cudzej krajine a každý deň mu vymýšľať iný program nie je len tak. Predsa to robíte každý deň doma a tu si aj Vy chcete oddýchnuť. Zapamätajte si ste rodič, nie animátor.
Nemýľte si animátora a delegáta.  Animátori sú špecialisti na prácu s ľuďmi, deťmi a vypĺňajú voľný čas rôznymi športovými hrami, minidiskotékou, maľovaním alebo stavaním  pieskových hradov, alebo z Vašej ratolesti spravia piráta, indiána…
Najväčšou výhodou animátorských klubov a ich hlavnom poslaní  je zoskupovanie detí na určitom mieste z dvoch dôvodov:

mateřská škola.jpg

•          aby ste si Vy oddýchli
•          kolektív detí, noví kamoši, spoločnosť svojich rovesníkov
Nie každé dieťa je hravé a nebojácne a hneď ide do prostredia, ktoré nepozná. Pre deti, ktoré majú problém sa socializovať v novom prostredí, je animátorský klub skúškou. Nikto nehovorí, že Vaše deti tam musia byť celý deň a ani Vás nebudú vidieť. Pár hodín denne môže dieťaťu pomôcť osamostatniť sa a byť odvážnejším. Animátorské programy sú vytvorené tak, aby si každý prišiel na svoje – pohybové aktivity, umelecké aktivity, tvorivé dielne.
Vaša dovolenka sa vďaka animátorom môže stať dokonalou. Vy si nájdete chvíľu pre seba, kým Váš poklad hľadá ten skrytý.  Neskutočné kostýmy, energia a zábava aj takú atmosféru môžu deti zažiť na mini diskotéke.

hrající si děti.jpg

Väčšina našich cestovných kancelárií má v dovolenkových rezortov svojich animátorov – hovoriacich v slovenskom jazyku. Napriek tomu veľkou výhodou týchto klubov je mnohojazyčnosť. Nestane sa, že ak dieťa pochádza z Nemecka, Poľska alebo Ruska, tak ho odmietnu. A aj pri stavaní pieskového hradu alebo pri vymaľovávaní  dovolenkového trička sa niečo  na Vaše malé stvorenie z cudzieho jazyka nalepí.
Ak animátorom na dovolenke nedôverujete, mohli by ste začať. Verte, že Vaše dieťa za Vami na pláž pobeží s kopou nových zážitkov, historiek, kamarátov.