Ako myslí muž?


Mužský mozog má menej prepojené obe hemisféry oproti mozgu ženy. To má za následok to, že muži vedia menej prejavovať emócie pri prežívaní situácii.

sportovec
 
Muž je orientovaný na činnosť
 
Keď muž rieši nejaký problém, alebo prevádza nejakú činnosť, väčšinou neprejavuje emócie. Žena ho pri tom môže obviniť z necitlivosti a rezervovanosti. No nie je to tak úplne pravda. Keď muž robí nejakú činnosť, zapája sa do činnosti jedna hemisféra, väčšinou ľavá – hlavne ak ide o analytickú konštrukčnú činnosť, no emócie sa pri tom nachádzajú v hemisfére pravej. Ako už bolo písané, muž nemá veľmi medzi sebou tieto hemisféry prepojené a tak sa neraz stane, že počas riešenia nejakého problému neprejaví odpovedajúci cit. Ten sa dostaví až v dobe, keď zapne „cítiacu“ hemisféru a všetko odznova precíti.
 
Muž má širokú škáru prejavov – len nemá pri tom mimiku
 
Neraz sa zdá, akoby mal muž akúsi masku. Nech je šťastný, smutný, nahnevaný – stále sa tvári rovnako a ženu to neraz privádza do šialenstva. Muži ale z evolučného hľadiska nemôžu prejaviť svoje skutočné pocity, lebo by to mohlo ukázať ich slabé stránky. I keď už muž neloví mamuty a nešermuje v rytierskych turnajoch, jeho inštinkt tvrdého bojovníka zostáva. To spôsobuje preferencia hemisfér – muž viac používa analytickú hemisféru a žena citovú.

čepice
 
Muž je mužom už od malička
 
Už malé deti prejavujú určitú pohlavnú rozdielnosť a to práve rozdielnou preferenciou. Vidieť to napríklad pri výbere hračiek. Chlapci si vyberajú hračky hranaté – funkčné, na rozdiel od dievčat, ktoré uprednostňujú hračky mäkké, podobajúce sa na deti a mláďatá. Je ale otázne čím to je – i keď sa väčšina vedcov prikláňa ku vrodenej predispozícii (tzv. chlapci preferujú také hračky lebo sú chlapci), niektorí tento názor nepodporujú. Je jasné, že nie je možné uchrániť dieťa pred vplyvmi prostredia. Môžu na dieťa vplývať rodičia a to i nepriamo (malý chlapec vidí, čo uprednostňuje jeho otec a tým sa chce naňho podobať) no netreba zabúdať ani na vplyvy prostredia – ako je televízia, pozorovanie ľudí vonku, knihy atď.

obklad
 
Možno sú muži rozdielny a možno ich tak rozdielnymi robí len tlak spoločnosti, no je jasné, že tak muži ako i ženy môžu k sebe nájsť cestu a porozumieť jeden druhému.