Ako ukončiť živnosť a následne podať daňové priznanie

Živnostenské podnikanie je na Slovensku celkom rozšírené. Mnoho ľudí založilo za posledné obdobie živnosti, aby mohli podnikať a ponúkať svoje služby, či výrobky a je ich už približne pol milióna. Pokiaľ vám však nastala, alebo nastane situácia opačná, že živnosť naopak potrebujete ukončiť, resp. zrušiť, môžete postupovať nasledovne.

ludia stojaci v rade

  1. Zrušíte živnosť osobne

Osobne môžete prísť zrušiť živnosť na tzv. jednotnom kontaktnom mieste (JKM) v rámci Okresného úradu kam patríte podľa trvalého bydliska, alebo sídla (pokiaľ ide o právnickú osobu). Je však potrebný samozrejme váš čas a poradovník v rámci úradu. Predtým než sa na úrad vyberiete, stiahnite si a vyplňte formulár o oznámení ukončenia podnikania. V ňom vyplňte aj dátum, ku ktorému plánujte podnikanie ukončiť. Zrušenie živnosti je bezplatné a vydáva sa na počkanie, keď sa dostanete na rad. Úrad oznámi ukončenie podnikania aj Finančnému úradu, Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni.

  1. Elektronické zrušenie živnosti

Elektronicky je možné vybavovať úradné záležitosti, teda aj zrušenie podnikania len s novým občianskym preukazom, ktorý má čip. K tomu dostanete aj čítačku kariet a príslušné kódy, ktoré budete potrebovať. Pri vybavovaní občianskeho preukazu požiadajte aj o certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, inak by ste oň museli žiadať dodatočne. Prihláste sa následne cez čítačku a stiahnutie príslušného softvéru do portálu slovensko.sk a nájdite elektronickú službu Oznámenie ukončenia podnikania. Vypíšte formulár, podpíšte ho elektronickým podpisom a odošlite.

  1. Ukončenie živnosti si objednáte u profesionálnej firmy

Pokiaľ nechcete stáť v dlhých radoch na úrade, alebo nemáte nervy na sťahovanie softvéru pre elektronické podanie, vyskúšajte sa obrátiť na profesionálnu firmu. Stačí len overiť podpisy u notára a doručiť potrebné dokumenty a oni všetko vybavia za vás. Ušetríte drahocenný čas i energiu.

zrusenie zivnosti a danove priznanie

Ukončenie živnosti a daňové priznanie je ešte ďalšia otázka, ktorú ostáva vyriešiť. Pri ukončení podnikania sa daňové priznanie podáva v riadnom termíne a zahrniete doň všetky príjmy a výdavky, ktoré ste mali do dátumu ukončenia podnikania. Daňový úrad by mal mať informáciu o ukončení podnikania od príslušného okresného úradu, kde ste podnikanie ukončili.