Alzheimerova choroba – choroba, ktorá vám vezme dušu

Počiatky Alzheimerovej choroby ani nezbadáte. Koľkým z vás sa už stalo, že ste zabudli kde ste si odložili pero, a koľkí z vás ho našli na mieste, kde by ho nikdy nikto nehľadal? Koľkokrát ste sa pristihli pri tom, že ani neviete ktorý deň v týždni práve je a koľkí z vás trpia občasnou zábudlivosťou?…presne toto môžu byť aj príznaky začínajúcej Alzheimerovej choroby.

stáří

Poškodenie mozgu.
Za prepuknutím tejto choroby je neurodegeneratívne poškodenie mozgu – rozklad nervových buniek a vlákien. Prenos informácií z jednej bunky na druhú sa tak značne zhoršuje a dochádza k zabúdaniu a dezorientácii v čase aj priestore.

Symptómy Alzheimerovej choroby.
Kým si okolie vôbec všimne, že sa s pacientom niečo deje môžu ubehnúť roky.
Začiatky sú nenápadné – zabúdanie správnych slov, zabúdanie nových mien, menšie problémy s organizovaním,… aj keď si okolie tieto problémy všimne často krát sa prisudzujú prirodzenému starnutiu.

Pri ďalšej fáze choroby má pacient problém spomenúť si kde býva, kde vyrastal, akú školu navštevoval. Dostavujú sa problémy s počítaním, platením účtov a hospodárení s financiami. Tieto zmeny si už okolie všíma. Práve v tomto štádiu sa uvažuje o ochorení – pacientove problémy sa už neprisudzujú starobe.
Posledná a najťažšia fáza Alzheimerovej choroby si vyžaduje celodennú starostlivosť o pacienta. Ten nekomunikuje s okolím, nespoznáva rodinu a príbuzných, nedokáže sa najesť ani napiť a nedodržiava ani osobnú hygienu.

mozek

Liečba ochorenia.
Na Alzheimerovu chorobu nie sú lieky. Liečbou sa len zmierňujú jej prejavy. Pacientovi sa podávajú lieky, ktoré zlepšujú prenos informácií medzi bunkami.
Najvhodnejším spôsobom ako čo najviac oddialiť rozvinutie ochorenia je tréning mozgu a pamäte. Už pri prvých príznakoch je najlepšie začať lúštiť krížovky, nútiť pacienta spomínať na minulosť,…
Vhodná je tiež muzikoterapia, alebo arteterapia – obe tieto terapia zlepšujú pacientom náladu.