Dovoľme im vyrásť


Už od prvého roku života si dieťa utvára sebavedomie. Začína chodiť a hovoriť prvé slová. Má chuť učiť sa. Skúša sa samé vyzliecť a obliecť, nebaví ho, keď ho kŕmite a berie vám lyžičku z ruky. Aj pre rodiča je to dôležitá etapa. Musí sa naučiť dovoliť dieťaťu byť samostatné vo veciach, na ktoré už je zrelé a nedovoliť mu to, na čo zrelé nie je . Možno to tak nevyzerá, ale práve to bude v nasledujúcich rokoch často potrebovať.

bratr se sestrou

Škôlka
V škôlke si dieťa nájde prvých kamarátov. Aj keď je to nestále, v mnohom ovplyvnené výberom kamarátov, no začína sa pýtať na záujmové krúžky. Rozvíja sa jeho myslenie a schopnosť pamätať si. V škôlke sa každý deň naučí niečo nové. V tomto veku je dieťaťu blízky svet fantázie. Na rodičovi je, aby mu dovolil prejsť si týmto štádiom. Dovoľte mu vyskúšať nejaký krúžok, alebo snívať nereálny sen. Racionalita príde na rad v neskoršom veku.

Škola
Základná škola je pre dieťa dôležitý míľnik. Začínajú povinnosti. Hneď prvý rok musí zvládnuť všetky písmená, základy počítania a robenie si domácich úloh. K tomu sa často pridá nejaký šport či krúžok. A na hranie ja odrazu menej času. Úloha rodiča je asi zrejmá. Musíme mu pomôcť nájsť rovnováhu medzi povinnosťami a zábavou. Učíme ho sústrediť sa na úlohy, aby malo viac času na hranie. Potrebujeme mu dať dostatok priestoru, aby si vyskúšalo novú samostatnosť — dovolíme, aby šlo samé zo školy, alebo ho posielame na drobné nákupy. V tomto veku je veľmi dôležitá pochvala.

Ani sa nenazdáme a už je tu obdobie predpuberty. Svet, v ktorom ste boli tým najmúdrejším a najúžasnejším človekom, sa pomaly rozpadá. Je čas nájsť nové spôsoby komunikácie a trávenia spoločného času. Pretože dieťa, aj keď je v mnohom samostatné, je na vás ešte závislé. Na rodičovi je, aby mu dal dostatok slobody. Podporte ho v jeho pokusoch o samostatnosť rovnako, ako ste očakávali jeho prvý krok a prvé slovo.

prkno

Puberta
Dieťa sa učí samo rozhodovať. Najskôr pôjde o výber školy, inokedy si naplánuje prázdniny, neskôr zarobí prvé peniaze. Je na rodičovi, aby sa s týmito zmenami múdro popasoval. Nedávajte mu pritesné ale ani príliš voľné hranice. Potrebuje rásť v samostatnosti, no zároveň nedospieť prirýchlo. Je to náročná úloha, ktorá chce mnoho trpezlivosti, ale iste vám tiež prinesie veľa radosti.