Funkcia a dôležitosť protipožiarnych okien

Kritéria kladené na dodržanie bezpečnostných predpisov týkajúcich sa prevádzky budov a priestorov sú mimoriadne prísne. Reguluje ich platná európska legislatíva a za ich nedodržanie hrozí prevádzkovateľom vysoká pokuta. Preto už pri projekcii a následne samotnej realizácii stavby sú požiadavky kladené na správny výber protipožiarnych systémov, vrátane protipožiarnych okien mimoriadne dôležité. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Platná legislatíva vymedzuje pomocou právnych predpisov opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie protipožiarnych opatrení. Protipožiarne okná spĺňajú všetky legislatívne požiadavky.

architecture-2256489_640

Pri vzniku požiaru musí byť evakuácia ľudí čo najrýchlejšia. Evakuačné cesty, protipožiarne systémy musia byť voľné a funkčné. Musia zabezpečiť odolnosť voči teplu, požiaru, vlhkosti a prachu. Celková protipožiarna konštrukcia musí zároveň odolať pôsobeniu plameňov a zabezpečiť dokonalú tesnosť. Protipožiarne okná http://lmmont.sk/okna-brany-hlinikove-systemy/protipoziarne-konstrukcie/ sú vhodným riešením pre projektantov a prevádzkovateľov budov. Dotvárajú nielen celkový dizajn budovy, ale plnia aj bezpečnostnú funkciu. Celková konštrukcia, vrátane protipožiarnych systémov je certifikovaná a vyhovuje požiadavkám legislatívy.

fire-2946038_640

Ich prevedenie je v niekoľkých variantoch. Základom je hliníkový profil spolu so špeciálnymi protipožiarnymi vložkami. Použité sklo je dymotesné, vodotesné a odoláva vysokým teplotám. Požiadavky na priepustnosť vzduchu sú dodržané a takisto vyhovujú normám. Krídla okien sú ponúkané v rôznych prevedeniach, v ponuke sú aj oblúkové konštrukcie. Povrchovú úpravu protipožiarnych okien je možné zladiť s dizajnom budovy a vytvoriť tak jednoliaty, ničím nerušený celok. Správne zvolené úchytky, madlá, kovania a ostatné doplnky ho doladia. Odborné poradenstvo, rýchla realizácia sú samozrejmosťou a určite Vás presvedčia.