Mamou navždy


Každá žena, ktorá sa stala mamou vie, aký je to pocit po prvýkrát držať v náručí svoj maličký „uzlíček šťastia“. Je to zmiešaná eufória , šťastie, hrdosť, ale aj obavy z toho, ako to všetko zvládnuť. Začiatky nebývajú väčšinou ľahké, ale žena má v sebe asi zakódovaný „program materstvo“ a postupne sa nadobudne určitá potrebná rutina, zvyk a všetko sa dostáva do normálu. Do normálu, ale nikdy nie do všednosti, aká tu bola pred príchodom dieťaťa na svet. Týmto okamihom sa úplne všetko mení, mení sa aj samotná žena, ktorá sa odteraz stala iným človekom. Mamou. Už navždy.
 matka s dcerou v přírodě
Hoci si to často nechceme pripustiť a hlavne v období dospievania to býva najviac zložité, mamy zostanú mamami aj po našom nástupe do školy, aj po maturite, aj na vysokej škole, aj po našom sobáši, aj napriek diaľke, ktorá nás rozdeľuje a aj vtedy, keď to podľa nás nepotrebujeme. Niektorí tvrdia, že mamy majú komplikovanejšie vzťahy so svojimi dcérami v porovnaní s tým, aké vzťahy majú so synmi. Je to pravda? Prečo?
 
Aká matka, taká Katka
Toto porekadlo je všeobecne známe a viac-menej sa nad ním nezamýšľame. Ale často je pravdivé a možno aj to býva príčinou častých nezhôd medzi mamami a ich dcérami. Ak sa dcéra podá na mamu nielen zovňajškom, ale i povahou, nejedenkrát to začne vo vzťahu škrípať. Mama si často uvedomuje chyby, ktoré sama v detstve alebo mladosti urobila, síce to sama neprizná, ale chce od nich uchrániť svoje dieťa. Je to prirodzené, ale nie práve najsprávnejšie. Každá mladá žena si v dospelosti musí vyskúšať svoje vzlety aj pády a nie nadarmo sa hovorí, že sa každý musí poučiť zo svojich vlastných chýb. Inak to nemá ten správny efekt. Keď má mama tendenciu neustále niečo zakazovať bez toho, aby vysvetlila prečo, má to za následok úplne opačný efekt ako sa očakáva.
 
V čom je teda tajomstvo vzájomného porozumenia?
Tých „tajomstiev“ je viac a spolu tvoria perfektný návod na to ako si medzi dcérou a mamou vybudovať krásny vzťah:
ü  prejavovať lásku od útleho detstva – ak dieťa cíti, že je chcené a milované, nadobúda u rodiča potrebnú dôveru
ü  rozprávať sa, rozprávať sa – komunikácia je základom každého vzťahu, aj toho medzi rodičom a dieťaťom
ü  nebyť autoritatívnou mamou za každú cenu – dcéra má vedieť, kto je autorita, ale treba dať najavo, že všetko, čo mama od dcéry vyžaduje je len pre jej dobro
 láska matky a dcery
ü  vždy tu byť jedna pre druhú – tak ako má byť mama v detstve pre dcéru oporou, má byť aj v dospelosti dcéra oporou pre mamu keď to potrebuje
 
Neexistuje overený recept na to, ako byť dobrou mamou alebo úžasnou dcérou. Je ale jasné, že všetko, čo mama v detstve vštepí a odovzdá svojej dcére jej raz ona v dospelosti vynahradí. Treba nájsť tú zlatú strednú cestu a vytvoriť si krásny priateľský vzťah.