Mladým chýbajú hodnoty


Tento výrok nemusí byť pravdivý u každého, ale treba si uvedomiť, že množstvo mladých ľudí si naozaj neuvedomuje to, čo je v živote naozaj dôležité. Deti vyrastajú v rodinách, kde sa im dáva neuveriteľne veľa „hmotných darov“, ale zároveň chýba láska, porozumenie a vzájomná úcta. Možno sa teraz zamyslíte nad tým, prečo toľko pesimizmu, ale v skutočnosti je to realita.
držení syna za kapucu
Nie je nič výnimočné, že deti na základnej škole nosia so sebou vreckové, ktoré niektoré rodiny majú ako rozpočet na rodinné nákupy na celý týždeň. Dnešné deti dostávajú najnovšie modely telefónov, tabletov či počítačov, len aby nezaostávali za svojimi rovesníkmi. Drahé dary či peniaze nie sú nič výnimočné na sviatky alebo len tak, za odmenu. Uvedomujú si vôbec rodičia, že tým vlastne svojim deťom viac škodia ako pomáhajú?
 
Kde sa stala chyba?
Chyba sa nestala, ale stále sa deje. Neustále narastajúci tlak  a zrýchľujúca sa doba vedie k tomu, že rodičia nemajú čas na svoje deti, preto im chcú kompenzovať svoj čas rôznymi darčekmi, ktoré ale ich pozornosť nijako nemôžu nahradiť. Pocitu zodpovednosti a spolupatričnosti s niekým iným sa nemôže naučiť dieťa, ktoré je jedináčikom a nemusí sa deliť o svoje veci s nikým iným a denne dostáva od rodičov peniaze, o ktorých ani netuší, aká je ich hodnota a koľko námahy stojí, aby si ich pracujúci človek zarobil. Správnym hodnotám sa nemôže naučiť dieťa, ktoré dostane všetko, čo si zažiada bez toho, aby si to nejako zaslúžilo.

Vážiť si ostatných a zdravo uznávať autority sa nemôže naučiť mladý človek, ktorý vidí, že ani jeho rodičia nemajú úctu voči ostatným. Už deti v základných školách si neuvedomujú, že učiteľ či vychovávateľ je ten, ku ktorému sa treba správať s úctou. Prečo? Pretože vidí rodičov, ako zaznávajú toto povolanie a ľudí, ktorí sa často paradoxne starajú o ich deti oveľa viac ako oni sami. Deti sa dnes musia vysporiadať s mnohými nástrahami, zlou spoločnosťou, kriminalitou, drogami či alkoholom. Ako sa s tým popasujú je v značnej miere zakorenené v ich výchove a v tom, čo do nich vštepili ich rodičia.
dívka u latté
Najnovšie technické vymoženosti ani kopec peňazí nenaučí mladých osamostatniť sa a zodpovedať za svoj život. Je na nás rodičoch, aby sme z nich vychovali generáciu, ktorá preberie zodpovednosť za seba a svoje rodiny a budú žiť najlepšie, ako sa bude dať. Podľa základných morálnych pravidiel a hodnôt, ktoré do nich mali byť vštepované od ich útleho detstva.