Mobilný telefón a hrozby On-Line prostredia

Kto, ako a kde na nás útočníci útočia a ako sa brániť?
 
–        Útočníci sa čoraz častejšie presúvajú od počítačov k mobilným zariadeniam a využívajú neznalosti, alebo nepozornosti ich užívateľov.

–        Zo strany hackerov ide o logický krok, pretože ľudia stále viac nahrádzajú pre prácu v on-line prostredí počítača chytrými telefóny či tablety, ale ich antivírusovú ochranu podceňujú, alebo žiadnu nemajú.
čas na displei
–        Najrizikovejšou skupinou sú užívatelia pracujúci na zariadeniach s operačným systémom Android.

–        Útoky smerujú na najslabší článok systému, ktorým sú mobilné telefóny.

–        Stále platí, že najčastejšie útočníci útočia prostredníctvom e-mailov alebo správ, obsahujúcich infikované prílohy a predstierajú oznámenia bánk.

–        Najčastejším typom útoku je vylákať údaje o platobných kartách a prístupu do banky, prostredníctvom falošných autorizačných SMS.

–        Užívatelia mobilných telefónov dnes nepoužívajú žiadny bezpečnostný ani antivírusový software. Mnohí nemajú mobil zaistený ani heslom alebo pinom. Neaktualizujú operačný systém, aplikácie ani antivírusy.

–        Ľudia nie sú dostatočne obozretní pri otváraní e-mailov alebo SMS, ktoré sa tvária, že prichádzajú z banky klienta a pritom sa môže jednať o podvodné správy.

–        Odporúča sa používať legálny software, pravidelne aktualizovať internetový prehliadač, čítačku dokumentov PDF a používať antivírusové programy.
focení hor
–        V prípade akejkoľvek nejasnosti sa obracať na špecializované webové stránky banky.

–        Väčšina útokov je dnes tak sofistikovaných, že klient ich sám nie je schopný jednoducho odhaliť. Preto by si klienti mali do svojich mobilných telefónov, na ktorých vykonávajú internetové bankovníctvo, nainštalovať a pravidelne používať a aktualizovať antivírusové nástroje, ktoré sú navyše v základných verziách takmer vždy zadarmo.

–        Ďalším odporúčaním je zabezpečiť svoj telefón aspoň jednoduchým heslom, alebo odomykateľným gestom či odtlačkom prsta.
 
Záverom je potrebné dodať, že vyššie uvedené poznatky Vám síce zabezpečia väčšiu bezpečnosť, ale stále najlepšou ochranou je používať sedliacky rozum a správať sa obozretne.