Opakom lásky je ľahostajnosť


Vo vzťahu sa veľmi často stáva, že muž nenaberie odvahu a radšej mlčí, a to práve v tých kľúčových okamihoch, kedy by mal niečo povedať. Akoby ženu ignoroval. Žena sa vzápätí začne cítiť neviditeľná a jej sebavedomie klesá. Zneistie a potom prídu výčitky. Vtedy sa už chlap odhodlá a vyjadrí sa. Väčšinou ju však len nechápal správnea hádka „je na svete“. Nenadobudnite dojem, že muž je nechápavý! Muži všeobecne sú inteligentní, silní a chápaví, ale faktom zostáva, že chápu diametrálne ináč ako ženy!!
sníh na mostě

Prečo sa partneri navzájom nevidia takí, akí naozaj sú?

Vzťahy sú dokonalé v ich nedokonalostiach.Hádky sú prospešné a určite nie zbytočné! Partner je našim zrkadlom. Aj keď konflikt skončí rozchodom, vždy nás niečo naučí.

Vidíme problém a môžeme ho eliminovať. Najdôležitejšie je odpustenie. Podmienkou však zostáva, že vo vzťahu musí byť prítomná láska. Ak po „udobrení“ s partnerom necítime lásku, alebo dokonca cítime krivdu, niečo sme nepochopili. Treba znovu nazbierať tzv. „vzťahový kredit“ (pekné spoločné zážitky, záujmy, romantiku…), potom nabrať dych a jemne pokračovať v hľadaní odpovedí na mnohé naše otázniky.

Aj keď sa ľudia často snažia lásku „spútať“ a „odsúdiť“, nie je to možné. Má vlastné tempo, vlastné unikátne cestičky. Mylná domnienka ja tá, ktorá tvrdí, že opakom lásky je nenávisť. Nenávisť je taktiež cit! Opakom lásky je ľahostajnosť.

Muži bohužiaľ často bývajú chladní k svojim polovičkám, a to napriek tomu, že ich milujú. Ako je to možné? Príčinou je tlak (často aj zo strany zúfalej ženy). Či už je tento tlak zapríčinený stresom v robote, rodinnými nezhodami alebo inými faktormi, stane sa občas,
že muža vzťah fyzicky a psychicky vyčerpá a nemá silu riešiť ešte aj konflikt doma.
Darmo je žena silná, empatická a starostlivá a darmo sa o to pokúša aj „On“! Pokiaľ si nerozumejú a nemajú vytvorené tie správne komunikačné kanály, dochádza k naozaj nečakaným zvratom.
Muž a žena si zvyknú myslieť to, že si UŽ ROZUMEJÚ – a práve to je kameň úrazu. Nezaspite na vavrínoch! Iste, ani jeden z partnerov nemusí byť v náročnej situácii odolný a všetko zvládať. Máme právo na omyly! Je však v našej moci predchádzať im. Muž by sa mohol naučiť nebáť sa požiadať o pomoc a vyjadriť žene, čo má na mysli a žena by sa mala naučiť „správne hovoriť“. V tom zmysle, aby sa vyjadrovala presne tak, ako chce, aby to jej chlap pochopil.Poväčšine totiž nie je domýšľaví, tak ako žena, čo je jeho prednosťou a zároveň nedostatkom.
Výrečnosť a vynaliezavosť v podobe domnienok môže niekedy (u ženy, aj u muža) spôsobiť fatálne mylné uzávery!Aj keď sa žena nemýli, je to relatívne.  Muž totiž môže mať v hlave implikovaný úplne iný vzorec z minulosti. Vidí ju takú, za akú ju považoval vtedy. A žena podobne. Myslí si, že je niekto iný ako ten, do ktorého sa zamilovala.
polibek v šeru
Muži dokážu byť krutí a neuvedomujú si to. Nie sú ani hlúpi, ani zlí, ale nesprávne ženu chápu, čo nie je zapríčinené výlučne ich vinou. Každá žena dokáže byť natoľko vynaliezavá, aby našla „know how“ ako so svojim mužom komunikovať. Jej úlohou je, aby ani v ťažkých chvíľach nestrácala svoju tvár a bola aj naďalej empatickou a jemnou.
Pretože; „Slovo je žena, čin je muž“. (Herbert Madinger)