Peniaze- Dar, ale aj prekliatie

Naša doba a jej ekonomika, systém, teda hodnoty, motivácia pracovať, spolupráca medzi ľuďmi, poskytovanie služieb, ochrana, pomoc, možno i kamarátstva a vzťahy, vojny, politika,… všetko dnes ovládajú peniaze. Na základe ich moci dosahujúcej nadbožské rozmery, sa nám pojem peniaze začína protiviť a v nejednom prípade je i príčinou zármutku či dokonca samovrážd alebo rozvodov, či nedostatočnej výchovy malých detí, ktoré za nič nemôžu. Aj napriek tomu by nám však ich dispozícia vo vysokej čiastke rozhodne nevadila, skôr naopak, máme ten pocit, že práve ich nadmerná suma by nás konečne spravila skutočne šťastnými. Je to veľmi zvláštne a teda vidíme, akú moc dosahujú.

bankovky

Naša spoločnosť, ale aj spoločnosť o 200 rokov sa tak peňazí a peňažného systému pravdepodobne nezbaví, pretože peniaze sú silnejšie než sme my, ľudia.
My peniaze neovládame, ale oni ovládajú nás. A práve to je celý kameň úrazu a hlavná príčina, prečo v nich okrem šťastia vidíme i spoločenské utrpenie.
Pritom asi viete, že ich vznik nemal byť vynálezom skazy, ale naopak, peniaze mali ľudí usmerniť a uľahčiť každodenný život celej spoločnosti. Malo ísť o premyslenejšiu a oveľa praktickejšiu formu, ktorú dovtedy predstavoval výmenný obchod. OD VÝMENNÉHO OBCHODU AŽ PO BANKOVKY si tak človek musel vedieť poradiť i bez kovovej mince či papierovej bankovky.

supermarket

Výmenný obchod fungoval prakticky veľmi jednoducho, ale docela nepraktickým spôsobom v praxi. Niečo za niečo. Ja napríklad budem požadovať textil, kvalitnejšie oblečenie do chladných dní, no a na oplátku dotyčnému prinesiem časť svojho dobytka. A viete si predstaviť, že napríklad ťahať za sebou dobytok bolo komplikovanejšie, než keby som si dal do vrecka kovovú mincu. V tej dobe však hádam nikto netušil, akú moc raz práve táto minca, alebo jej papierová podoba dosiahne.