Služby asistenčného psa


Rozdiel medzi vodiacim a asistenčným psom
 
·         Vodiace psy pomáhajú ľuďom so zrakovým handicapom alebo úplne nevidiacim.
·         Asistenčné psy pomáhajú ľuďom s telesným postihnutím, poruchami autistického spektra, deťom s následkami detskej mozgovej obrny, ľuďom s post traumatickým syndrómom či stavy úzkosti.
·         Asistenčné signálne psy pomáhajú ľuďom so sluchovým hendikepom, ľuďom s čiastočnými či úplnými stratami vedomia a tiež diabetikom.

psík
 
Pomoc asistenčného psa
 
·         Už len svojou prítomnosťou dokáže okolie upozorniť na to, že sa nejedná o rozmaznané či nezvládnuteľné dieťa, a tým tak uľahčuje život rodičom i dieťaťu.
·         Pes dokáže autistickému dieťaťu pomáhať pri prekonávaní úzkosti, neistoty a strachu, zvládne prerušiť nežiaduce stereotypné správanie či seba poškodzovanie.

zvíře

·         Pes dokáže dieťa zastaviť v nebezpečnej situácii a po kratšiu dobu ho udržať a postrážiť na určitom mieste.
·         Autisti majú často tendenciu k útekom. Sú schopní uniknúť aj z veľmi dobre zabezpečeného priestoru. Navyše často nereagujú na zavolanie svojho mena a potom sa jeho život môže ocitnúť v ohrození. Ľudia, ktorí sa ho potom vydajú hľadať, sa často môžu vydať zlým smerom, zatiaľ čo špeciálne vycvičený pes je pre vyhľadávanie osoby vycvičený a dokáže k postihnutému doviesť pomoc veľmi rýchlo.

gauč
·         Pes autistickému dieťaťu navyše poskytuje bezpodmienečnú lásku a kamarátstvo, ktoré väčšina autistov nedokáže nadviazať s ľuďmi a to často ani s ľuďmi zo svojej rodiny.
 
Výcvik asistenčného psa
 
·         Výcvik špeciálnych zručností psa musí byť každému klientovi presne ušitý na mieru.
·         Medzi špeciálne zručnosti patrí, prerušenie nežiaduceho autistického správania, zastavovanie na okraji chodníka, zastavenie chôdze autistu psom, stráženie dieťaťa a jeho udržanie na mieste, vyhľadanie strateného autisty, podávanie predmetov z podlahy, nájdenie strateného predmetu a mnoho ďalších potrebných úkonov.
·         Výcvik jedného asistenčného psa vyjde približne na 8 000 až 10 000 Eur.