Staroveký Rím, jeho kultúra a nadčasová architektúra

Nikomu z vás určite nie je neznámy pojem Rímska ríša. Na základe poznatkov, ktoré doteraz máme, dovolíme si tvrdiť, že ide o pokrokovú, kultúrnu a na svoju dobu veľmi rozvinutú spoločnosť. Je to skutočne tak, Rím bol naozaj synonymom rozvoja v každej oblasti ľudskej činnosti, a to potvrdzujú aj vykopávky a nálezy starobylých miest s množstvom nápaditých stavieb.

most

Rozvinutý, ale nie civilizovaný
V starom Ríme sa veľký dôraz kládol na výchovu a vzdelanie, veľmi dôležitá bola kultúra a svoje nezastupiteľné miesto mala aj móda a odievanie, ktoré bolo v tom čase tiež veľmi vkusné. Ak by sme mali pokračovať vo výpočtoch pozitív, žiada sa povedať, že Rímska ríša bola civilizovaná, ale vzhľadom na niektoré praktiky v tejto spoločnosti by to asi nebolo celkom korektné. Hovoríme o zlom a bezohľadnom zaobchádzaní s otrokmi či bojovú výchovu Rimanov už od útleho detstva a zabudnúť nemôžeme ani na ich hlad po krvavej zábave v Koloseu, to sú na dnešné pomery odsúdeniahodné praktiky.

Prvé akvadukty
Čo je vhodné spomenúť je nadčasová architektúra a inžinierstvo, s tým sú spojené aj známe vodné priehrady, takzvané akvadukty, ktorých projekty boli premyslené a detailne prepracované. Išlo v podstate o kamenné mosty, ktoré zbierali vodu z okolitých jazier vysoko v horách potrubím, ktoré bolo umiestnené na moste. Voda odtiaľ stekala až k mestu, kde následne vtekala do olovených rúrok, a tak plnila fontány v meste. Tento systém ľuďom ušetril mnoho námahy, ale aj času, ktorý trávili prekonávaním vzdialenosti pri naberaní vody v horách. Teraz však pritiekla až priamo k nim.

socha

Na toaletu ako do kina
Vodu nepoužívali len na pitie, v Ríme už fungovali aj toalety, podobné nášmu WC. Pokrokový vynález mal však jednu nevýhodu a síce, chýbalo tam súkromie. Toalety boli verejné, záchody boli osadené v rade za sebou a neoddeľovala ich žiadna stena či paraván a navyše ustavične boli obsadené. Na záchodoch sedávali ľudia vedľa seba na spôsob sedadiel v kine, ale nikomu to vtedy nevadilo, pretože iný spôsob ani nepoznali. No aj tak boli verejné toalety prejavom kultúrnosti a pokrokovosti vtedajšej spoločnosti. V architektúre boli Rimania takisto priekopníkmi, stavali dvojposchodové domy, ktoré už mali aj vykurovací systém a v štvrtiach, kde bývala bohatšia vrstva obyvateľstva, pred domom nechýbali ani bazény.