Strašiak menom dlhopis?

Investovanie už ani zďaleka nie je len pre tých najbohatších. Nevyužité finančné prostriedky môže rozmnožiť i obyčajný pracovník s fixnou pracovnou dobou, ktorý sa snaží ušetriť z každomesačnej výplaty, aby následne mohol svoj finančný obnos zhodnotiť ďalej. Na trhu je enormné množstvo možností, kam peniaze investovať. Pozrime sa však spoločne na investíciu do dlhopisov.

bankovky

Dlhopis predstavuje istú formu úveru, kedy investor ponúka svoj voľný finančný obnos emitentovi dlhopisu za istý úrokový obnos. To znamená, že za ponuku peňazí investor dostane papier – dlhopis, ktorý ho oprávňuje na výplatu požičaného finančného imania plus úrokov. V praxi sa stretneme predovšetkým so štátnymi dlhopismi, ktoré majú rôzne dĺžky splatnosti. Oproti akciovému trhu je trh dlhopisový oveľa väčší.

Z hľadiska rizikovosti sú samozrejme menej rizikové než akcie. Z hľadiska výnosu naopak menej výnosnejšie než akcie. Výnos a jeho konkrétna hodnota závisí od základných úrokových sadzieb a ich konkrétnych zmenách. Ak tieto rastú, cena dlhopisov klesá a zvyšuje sa ich výnos.

investice

Stabilní investori sa však radšej púšťajú do akcií. Ak však prevláda nedôvera v akciový trh a špekuluje sa, že akciový trh je nasýtený, trh dlhopisový je perfektnou a istejšou alternatívou. Tento proces, kedy dopyt po dlhopisoch rastie, spôsobuje rast ich cien a pokles ich výnosu. Dnes je však nutné skonštatovať, že akciovým trhom sa nadmieru darí a je otázne, či sa to v najbližších mesiacoch vôbec zmení. Dlhopisový trh sa tak v minulých rokoch stal menej atraktívnejším a výnosy nie sú optimálne. Všetko sa však môže zmeniť v priebehu okamihu. Trh, a predovšetkým ten akciový, je príliš nevyspytateľný na to, aby sa vedelo, aký bude zastávať trend v najbližšom období. Stačí jeden malý impulz a finančný tok sa presunie do úplne iných produktov. Dôvera je totiž krehká.