Začať podnikať s kúpenou firmou je rýchlejšie

Asi všetci sa zhodneme na tom, že kúpiť založenú firmu je rýchlejšie, než zakladať nejakú novú. Je to rýchlejšie ako pre začínajúceho, tak aj pre zabehnutého podnikateľa. Vyhne sa tým totiž zdržujúcim byrokratickým procesom, pri kúpe obchodnej spoločnosti, a teda pri prevode jej obchodného podielu na svoje meno, si záujemca ušetrí veľa času a administratívy.

  • Pretože všetky ostatné náležitosti majú tieto firmy na predaj vybavené. Sú založené, čo teda znamená, že prešli právoplatným zápisom do Obchodného registra a bolo pri nich splatené základné imanie. Mnohé z nich sú tiež zaregistrované pre DPH.

Toto je vlastne ten základný princíp výhod, ktoré so sebou prináša kúpa už predzaloženej spoločnosti. Hlavnou výhodou je tu predovšetkým šetrenie času a možnosť pustiť sa čo najskôr do obchodných aktivít so svojou novou firmou. Najčastejšou podnikateľskou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným.

Otvorené, oznam

Zásadnou otázkou tu však je, či chcete novozaloženú ready made s.r.o. bez histórie, alebo máte naopak záujem o predaj sro s historiou. Každá z možností má nejaké svoje za a proti. V nemalej miere to záleží od toho, čo hľadá a potrebuje konkrétny záujemca.

Ak chcete firmu s nulovou históriou, ktorá v biznise ešte nebola aktívna, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou nemá vytvorené žiadne záväzky a ani nevybavené pohľadávky, najlepšou istotou sú novozaložené ready made, ktoré vznikli vlastne iba preto, aby sa vzápätí predávali záujemcom o hotové firmy.

Podpis dokumentu

Opačným prípadom je obchodná spoločnosť, ktorá má za sebou niekoľko a možno dlhoročnú históriu. S touto zabodujete u svojich obchodných partnerov. Tí si v Obchodnom registri môžu zistiť, kedy bol tento subjekt založený a keď má tento preukázateľne dlhoročnú skúsenosť na trhu, je to dobré znamenie, budí to väčšiu dôveryhodnosť.

  • Tu je ale dôležité kupovať ju od preverených predajcov, ktorí poskytujú garančnú zmluvu, že táto eseročka bola zbavená všetkých pohľadávok zo svojej histórie.